Overleg

Overleg

Trainersoverleg

Regulier overleg om te plannen en te evalueren


Denk- en beslisoverleg

Semestrieel overleg voor hoofdbesturen en jeugdbesturen/TVJO