Overleg

Overleg

TVJO-overleg

Regulier overleg om te plannen en te evalueren


Denk- en beslisoverleg

Semestrieel overleg voor hoofdbesturen en jeugdbesturen/TVJO